Korzystając z dogodnych warunków atmosferycznych władze stolicy udostępniły infrastrukturę metra

Korzystając z dogodnych warunków atmosferycznych władze stolicy udostępniły infrastrukturę metra